Resultaten Stabiliteitsstudie

Na de sondering, uitgevoerd door Berners NV en op aanraden van de architect hebben we beslist om een stabiliteitsstudie te laten uitvoeren door dezelfde firma.
De ondergrond liet het niet toe om te bouwen op volle grond, waardoor we een kruipkelder moesten nemen.
Indien we een kelder wilden bouwen, moesten we paalfundering nemen, maar dit is een kostelijke grap.

Resultaat van de stabiliteitsstudie is dat we een plaatfundering van 30 cm dik nodig hebben met dubbele bewapening. De netten moeten een diameter hebben van 8/8-150/150.

EPB wat een opluchting

In juni hebben we gezocht naar een EPB-verslaggever, en ook gevonden!

Onze EPB-verslaggeefster heeft een voorlopige berekening gemaakt aan de hand van standaard isolatiewaardes die tegenwoordig gebruikt worden.
Uit deze eerste berekening blijkt dat we het opgelegde E-peil van de overheid zullen halen, zonder al te veel extra inspanningen te hoeven te doen naar ventilatie of isolatie toe.

Deze eerste berekening was geruststellend en hiermee zijn we dan ook super tevreden.

Definitieve plannen bouwaanvraag

Op 21 juni 2010 heeft onze architect de bouwaanvraag binnengebracht bij de stad Maaseik.
De definitieve plannen zijn dus klaar en hieronder een kopie van onze plannen.

Er zijn slechts kleine verandering gedaan ten opzichte van ons 2de voorontwerp, deze hadden we reeds besproken bij ons opvolgingsgesprek na het 2de voorontwerp.

Hieronder onze definitieve plannen…. en nu spannend afwachten op de eventuele goedkeuring van ons bouwproject…

EPB-verslaggever en veiligheidscoördinator gevonden

Via de goudengids hebben we een EPB-verslaggeefster gevonden uit Peer en een veiligheidscoördinator uit Lanaken.
Hoe meer offertes je opvraagt, hoe groter de prijsverschillen zijn

3D-plan online

3D plan van ons huis

3D-plan van ons definitieve ontwerp zoals het zal staan op onze bouwaanvraag.

3D plan van ons huis

3D plan van ons huis

De grijze aluminium tussenruimte in de ramen van de voorgevel wordt wel in glas gemaakt en het stuk boven de deur in Colorbell.
De steen zal waarschijnlijk lichter grijs zijn ( baksteen gekozen ) en de muur zal hoogstwaarschijnlijk niet uit stenen bestaan, maar vervangen worden door natuurlijk materiaal zoals bv. een haag.

Naam baksteen eindelijk gevonden

Wapper Zilver Grijs De Saegher

We weten sinds vandaag van de leverancier De Saegher welke baksteen gebruikt werd bij een moderne woning uit onze buurt.

We vonden die baksteen zeer mooi en het blijkt Wapper Zilver Grijs van De Saegher te zijn.

Opvolgingsgesprek 2de voorontwerp

Vandaag hebben we besproken wat we willen aanpassen aan ons voorontwerp:

* 3 smalle ramen in garage (zelfde formaat als bij toilet) aan de gevel van de voordeur
* 1 dubbel raam aan de oostkant voor licht te krijgen in de berging
* toilet kleiner maken waardoor steunmuur van technische ruimte wordt verplaatst en we kasten van 40 cm diepte kunnen plaatsen in de keuken (zijde van de technische ruimte)
* Raam slaapkamer 3 iets opschuiven waardoor raam van berging symetrisch onder dit van SLK 3 komt

Hierna verwachten we de bouwaanvraag te doen, aangezien we al onze eisen in het plan terugvinden en we tevreden zijn over de indeling en grootte.

Maandag 7 juni gaan we terug om de aanpassingen te bespreken, zodat de bouwaanvraag kan gedaan worden.

2de Voorontwerp

Gisterenavond zijn we terug gegaan naar de architect om ons 2de voorontwerp op te halen. We hebben 2 weken gewacht, omdat er een aantal feestdagen tussenvielen.
Na ons eerste voorontwerp op 20 april en onze bespreking van het eerste voorontwerp op 4 mei, heeft de architect een ander voorontwerp opgesteld. We vonden het eerste voorontwerp goed, op enkele details na. Voorts hadden we graag een iets compactere woning gehad, om zo de extra kosten te drukken van te grote ruimtes.

In ons tweede voorontwerp is de indeling dan ook aangepast, omdat het niet eenvoudig is om simpelweg 1 gevel te vekleinen met een halve meter. Hierdoor zou je het gevoel kunnen hebben dat de ruimtes beklemmend werken.

Zoektocht naar bakstenen

Zoektocht naar bakstenen

Toen we voor de eerste keer naar de architect gingen voor ons kennismakingsgesprek,

hadden we een aantal huizen bekeken via internet en nieuwbouwhuizen in de buurt

om te zien welke bakstenen we leuk en mooi vonden.

Het viel ons op dat onze voorkeur naar gevelstenen meestal uitging naar lichte gevelstenen en meer specifiek vooral  grijze gevelstenen.

Foto’s bouwgrond online

Foto Bouwgrond Maaseik

Hier volgen enkele foto’s van onze bouwgrond, waar nu nog de kippen en schapen gezellig rondlopen.

Zie hiervoor ook bij Bouwgrond Opgemeten , een vorig bericht.

Ons eerste voor ontwerp Bouwdagboek – eerste voorontwerp architect

Offertes grondsonderingen

Naar aanleiding van de bespreking van ons eerste voorontwerp hebben we ook aangegeven dat we een grondsondering gaan doen op onze bouwgrond. De architect vindt dit het beste, aangezien we op vochtige ondergrond gaan bouwen en je ook nooit weet wat er in de ondergrond aanwezig is.  Deze sondering geeft ons dan correct weer welke fundering we dienen te hebben of als we een kelder moeten gaan nemen.  

Bespreking voorontwerp bij architect

Architect voorontwerp voorgevel

Deze avond hebben we de bespreking gedaan van ons eerste voorontwerp bij de architect. Zoals we al hadden aangegeven toen we het voorontwerp kregen (2 weken geleden) vonden we het nog steeds een zeer goed ontwerp.

We hebben echter wel wijzigingen voorgesteld aan de noorderzijde van het huis, de raampartij willen we niet met een hoek erin, maar de gevel recht maken en hierdoor 3 grote ramen creeëren. 1 Groot raam in de zithoek, 1 groot raam in het verlengde van de hal en 1 groot raam in de eetkamer. Zo krijgen alle plaatsen voldoende licht en kunnen we genieten van onze grote tuin.

Opmeten bouwgrond !

Bouwgrond Maaseik opgemeten

Zo, het is eindelijk zover. De bouwgrond waar we ons toekomstige huis op gaan bouwen werd eindelijk opgemeten.

De Groep NV Bussels heeft de bouwgrond opgemeten en net voor we de aanbesteding voor de opdracht hadden gedaan, hadden mijn vriendin en ik een kleine wedstrijd gehouden…
“Wie schat het beste in hoe groot de bouwgrond is ?”