Bouwen – vermijd een bouwkater

BOUWEN, TIPS OM EEN KATER TE VERMIJDEN

Spijtig genoeg bestaat er geen verzekering voor werken die niet goed uitgevoerd worden.
Je kunt wel zelf een aantal problemen voorkomen of minstens de gevolgen ervan
beperken indien je volgende tips opvolgt:

TIP 1: laat in het aannemingscontract duidelijk de begin- en einddatum van de werken
of uitvoeringstermijn vermelden.

TIP 2: voorzie in het contract een schadevergoeding indien deze datum of
uitvoeringsperiode wordt overschreden. Formuleer deze clausule zodanig dat de
schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
verschuldigd is.

TIP 3: eis een gedetailleerde offerte, liefst tegen een vaste prijs: met prijzen in regie
weet je niet waar je eindigt.

TIP 4: in geval van meerwerken of wijzigingen tijdens het bouwproces: laat deze steeds
schriftelijke vastleggen met vermelding van de meer- of minprijs.

TIP 5: neem in je architecten- en aannemingsovereenkomst de bevoegdheidsclausule
van de Verzoeningscommissie Bouw op (www.bouwverzoening.be): in geval van een
geschil hoef je je dan niet tot een rechtbank te wenden maar kan je beroep doen op een
snelle, eenvoudige en goedkope procedure om tot een regeling te komen.

TIP 6: kies zelf je architect, en aanvaard niet zomaar de door de bouwfirma
voorgestelde architect, zelfs indien dit een meerkost met zich mee brengt. Dit geeft een
grotere garantie met betrekking tot de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
architect.

TIP 7: zie er op toe dat het verslag van voorlopige oplevering zo nauwkeurig en volledig
mogelijk wordt opgemaakt. Ga voor de datum van voorlopige oplevering nog eens het
huis rond, eventueel samen met de architect, en noteer de fouten die je vaststelt. Alle
niet in het verslag van voorlopige oplevering genoteerde zichtbare gebreken worden
geacht door de bouwheer aanvaard te zijn.

TIP 8: betrek in geen geval de woning voor een verslag van voorlopige oplevering is
opgemaakt. Het in gebruik nemen van de woning wordt immers aanzien alsof de
voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden. Kan je echter niet anders richt dan voor de
ingebruikname een aangetekend schrijven aan de architect en aannemer(s) waarin je
meedeelt dat dit niet kan aanzien worden als een voorlopige oplevering.

TIP 9: laat de termijn van definitieve oplevering – een jaar na de datum van de
voorlopige oplevering of eerst ingebruikname – niet zonder opmerkingen verlopen indien
er zich nog gebreken voordoen.

Een reactie op “Bouwen – vermijd een bouwkater

  1. Ivan zegt:

    Deze tips voor een bevredigend verloop van de bouw slaan de spijker op de kop. Vooral het toezicht houden heb ik zelf als nuttig maar ook noodzakelijk ondervonden tijdens de bouw van ons huis. Je moet je als bouwheer met de nodige expertise wapenen om de aannemer en werklui adequaat te woord te kunnen staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *