Administratie bij verhuis

Een tijdje geleden zijn we verhuisd en een verhuis brengt een aantal administratieve wijzigingen met zich mee. Een opsomming van verplichtingen:

De gemeentelijke administratie

Verhuis je naar een andere gemeente, dan dien je je op tijd aan te bieden bij de dienst “Bevolking” om je inschrijving aan te vragen. Binnen de 8 dagen na je verhuis wordt je dan normaal gezien opgeroepen voor de vernieuwing van je identiteitskaart en die van alle personen die samen met jou verhuizen. Bezit je een wagen of motor, geef dit dan aan aan de gemeentepolitie binnen de twee weken na de verhuis. Na aanpassing van je inschrijvingsbewijs brengen zij het “Bestuur van het Verkeer” op de hoogte.
Blijf je in dezelfde gemeente, ga dan zelf binnen de 8 dagen na de verhuis naar de dienst “Bevolking” om de identiteitskaarten te laten aanpassen.

Ook dien je niet te vergeten dat je bij de gemeente het document dient binnen te leveren dat je in je huis woont, dit is een document dat je in de beginfase van de bouw krijgt en waarop je moet aangeven wanneer de werken klaar zijn.

Te verwittigen instellingen wanneer je verhuist

Verwittig de scholen van je schoolgaande kinderen, en schrijf ze bij een eventuele verandering van school op tijd in in hun nieuwe school (denk ook aan de kinderopvang van de kleinsten).

Breng ook tijdig je werkgever op de hoogte, die op zijn beurt de sociale zekerheid en het kinderbijslagfonds zal verwittigen.

Ook bij het ziekenfonds, VDAB, vakbonden, enz.. dienen je gegevens aangepast te worden.

Ben je zelfstandig, laat je adreswijziging dan zo snel mogelijk weten aan de sociale kas, waarbij je aangesloten bent, de BTW-administratie, het handelsregister, eventueel je sociaal secretariaat en aan klanten en leveranciers.

Breng ook je bank en je verzekeringsmaatschappij(en) op de hoogte van je adreswijziging. Laat bestaande lopende betalingsopdrachten en verzekeringspolissen veranderen of opheffen en vraag eventueel nieuwe aan.

Voor het nasturen van je briefwisseling haal je in eender welk postkantoor een formulier voor adreswijziging op.

Dit geef je, ingevuld en ondertekend door alle gezinsleden die briefwisseling ontvangen (best vergezeld van een kopie van hun identiteitskaarten) af in het postkantoor van je keuze, minstens 4 dagen voor je verhuist. De betaling voor de nazending van je briefwisseling geldt voor een periode van 6 maanden.
Je kan ook bij het postkantoor de bewaring van je briefwisseling aanvragen voor een periode van maximum 6 maanden op voorwaarde dat je de post regelmatig gaat ophalen.
Ben je geabonneerd op kranten of tijdschriften, geef dan eveneens je adresverandering door aan hun abonnementsdiensten.

Wens je de organisatorische rompslomp te beperken, dan kan je gebruik maken van de dienst “Do my move” (www.domymove.be) van de Post. Deze dienst werd in het leven geroepen om de administratieve kant van je verhuis te vergemakkelijken. Via een enkel formulier worden al je “leveranciers” (nutsbedrijven, telefoonbedrijven, financiële instellingen, enz…) verwittigd van je adreswijziging. Je kan dit formulier ophalen in een postkantoor. De service kost 20,00 eur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *