Warmtepomp – Ondergrond is belangrijk

Eerder op onze blog hebben we al nagedacht over de keuze van een HR gasketel of een warmtepomp voor de opwekking van warmte in onze woning.
Dit is een klein stukje tekst over het belang van de bodemsamenstelling mbt het onttrokken vermogen.

Warmtepomp Aarde water met horizontaal captatienet
Warmte wordt aan de aarde onttrokken en de warmtepomp verwarmt daarmee het water voor de verwarming.
Horizontale grondwarmtewisselaars bestaan uit een netwerk van ondergrondse buizen, een captatienet dat op een diepte van 1,5-2m of meer in de bodem wordt ingegraven. Op kleinere diepte is de temperatuur van de bodem te sterk afhankelijk van de buitentemperatuur en zal het rendement van de installatie dan ook erg klein zijn. In de winter, bij de hoogste warmtevraag zal de brontemperatuur bijgevolg laag zijn. De regeneratie van de bodem treedt pas in op het einde van het stookseizoen. Indien mogelijk plaatst men het netwerk onder het grondwaterpeil. Dit systeem kan alleen worden toegepast indien men over voldoende grondoppervlakte beschikt.

Dimensionering van het captatienet
De dimensionering van het captatienet gebeurt in functie van de warmtegeleidingcoëfficiënt van de bodem. Deze hangt af van de samenstelling van de grond en van het vochtgehalte.
Algemeen geldt voor de volgende bodemsamenstellingen: Bodem Onttrokken vermogen
– Droge zandgrond 10-15 W/m2
– Natte zandgrond 15-20 W/m2
– Droge leemgrond 20-25 W/m2
– Natte leemgrond 25-30 W/m2
– Grondwatervoerende grond 30-35 W/m2

Afhankelijk van de grondsamenstelling en het compressorvermogen van de warmtepomp zal de benodigde grondoppervlakte voor een gemiddelde woning tussen 200 en 500 m2 liggen.

Wij bouwen momenteel op natte leemgrond, de grond die het meest geschikt is voor een horizontaal captatienet.
De warmtepomp heeft dus weer een puntje gewonnen ten opzichte van de HR gasketel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *